Crkva Sv. Luke Evanđeliste

U Brgudcu se nalazi crkva Sv. Luke Evanđeliste ili još poznata kao crkva Sv. Blaža, sagrađena je u 18. stoljeću ali se spominje još 1580. godine.

U crkvi se nalazi oltar sa reljefom Svetog Luke Evanđelista, Svetog Blaža i drugog sveca, a iznad se nalazi medaljon sa Blaženom Djevicom Marijom iz trsatskog svetišta kraj Rijeke.

Poput većine crkvi na Ćićariji i crkva Sv. Blaža je vrlo jednostavna, kako već odgovara rustikalnim sredinama ovog poprilično siromašnog kraja.

Zvonik crkve u Brgudcu visok je 11 metara

Posebnost crkve SV. Blaža u Brgudcu je zvonik visine 11 metara. Kako su siromašni krajevi obično kupovali zvona malo bogatijih župa, kada su one nabavljale nova zvona, prodavali ili poklanjali su zvona manjim župama. Zvono u zvoniku je iz 14.st., a izradio ga je majstor Luka iz Venecije.

U župnoj crkvi Lanišće čuvaju se kipovi visoke umjetničke vrijednosti Svetog Luke Evanđeliste i Svetog Blaža i još jedne svetice (nedefinirano zbog dotrajalosti kipa) koji pripadaju ovoj crkvi kao i knjiga misala štampana gotikom, grafike križnog puta, barokni svijećnjaci i druge liturgijske dragocijenosti.