Udruga Babucera – Brgudac

Revitalizacija Brgudca i Ćićarije

U Brgudac se zadnjih godina vratilo jako puno ljudi, više od 20 stanovnika živi u Brgudcu tijekom cijele godine, većina prijavljeni u Brgudcu. Ljeti se broj ljudi dvostruko poveća. Obnavljaju se kuće i krovovi, uređuju i obrađuju vrtovi. Ali i posjetitelja izletnika koji dolaze u Brgudac i na Ćićariju je znatno više.

Unazad četiri godine dolaskom više mladih ljudi u Brgudac pokrenula se i inicijativa za nekim društveno korisnim radom i brigom o zajedničkim objektima i infrastrukturi u selu. Nažalost postojeća Udruga za upravljanje zajedničkom imovinom sela Brgudac nije funkcionirala u skladu sa Zakonom o radu udruga te se vodstvo udruge nije brinulo o selu i članovima u skladu sa Statutom udruge.

To nas nije obeshrabrilo te smo samostalno kao Inicijativa građana za zaštitu i revitalizaciju sela Brgudac te u suradnji sa Općinom Lanišće i načelnicom Robertom Medica pokrenuli i odradili više volonterskih akcija i inicijativa kako za Brgudac tako i za Općinu Lanišće.

Inicijativa građana za zaštitu i revitalizaciju sela Brgudac proteklih četiri godine aktivno djeluje na planu razvoja sela Brgudac. Izdvajamo neke od glavnih postignuća:

 • Na prošlim lokalnim izborima 2017. godine u Brgudcu je organizirano predstavljanje kandidata za načelnika Općine Lanišće čime se pokazala inicijativa prema lokalnoj upravi za boljom komunikacijom i suradnjom.
 • Pokrenuli smo akciju prikupljanja sredstva za sanaciju vodospreme te aktivnim djelovanjem i uz pomoć Općine Lanišće uspjeli smo dobiti donaciju od Istarske županije u iznosu 67.000kn za sanaciju vodospreme.
 • U tijeku akcije prikupljanja sredstava pokrenula se inicijativa prema Istarskom vodovodu da se pokrene projekt izgradnje javnog vodovoda do Brgudca. Istarski vodovod je imao projekt izgradnje vodovoda iz 2007. koji se nije realizirao. Uspjeli smo pokrenuti projekt i Istarski vodovod trenutno radi na obnovi projekta i u tijeku je proces izrade projektne dokumentacije za dobivanje građevinske dozvole.

predizborni_skup_2017prostorni_plan_vodovod_brgudac

brgudac-kucica-skretanjebrgudac-kucica-skretanje-prije
 • Inicijativa građana Brgudca aktivno sudjeluje radom u zajednici uređenjem javnih površina u selu. U selu se redovito kosi trava i šikara, kosi se i održava groblje, sadi se cvijeće, postavljena je oglasna ploča u centru sela.
 • Brgudac ima svoju web stranicu www.brgudac.com
 • Uređena je autobusna stanica kućica na glavnoj cesti za Lanišće. Postavili smo novi znak, veliki putokaz na skretanju sa glavne ceste prema Brgudcu.


 • Inicijativa građana Brgudca istakla se i radom u zajednici te smo aktivno sudjelovali u obnovi i uređenju Osnovne škole u Lanišću gdje smo donirali i opremili školu sa dva klima uređaja te obojali i oslikali prostorije škole.
 • Uspjeli smo sa prijedlogom da se prilikom renoviranja crkve Sv. Blaža u Brgudcu uvede struja i rasvjeta u crkvi i po putu do groblja (nije bilo u planu). Postavljena je instalacija u prvoj fazi radova.
 • Dogovoreno je da trošak električne energije za crpke koje opskrbljuju selo sa vodom iz vodospreme snosi Općina Lanišće.

oslikavanje-skole-laniscedonacija-klima-skola-lanisce


 • Aktivno smo sudjelovali u EU projektu LIKE, Like Living on the Karst Edge Istarske županije, s Upravljačkim tijelom INTERREG VA programa prekogranične suradnje između Slovenije i Hrvatske
 • U suradnji sa Udrugom za upravljanje zajedničkom imovinom sela Slum osmislili smo i odradili studijsko putovanje za udrugu turističkih vodiča iz susjedne Primorsko-goranske Županije sa ciljem šire prezentacije turističkog potencijala sela na Ćićariji.


Babucera - Udruga za zaštitu i revitalizaciju sela BrgudacPostojeća Udruga za upravljanje zajedničkom imovinom sela Brgudac ugašena je krajem 2020. godine zbog dugogodišnje neaktivnosti te smo odlučili osnovati novu udrugu.

Udruga Babucera otvorena je za sve prijatelje Brgudca, ali prvenstveno je osnovana da okupi stanovnike Brgudca u udrugu građana koji će zajednički odlučivati o budućnosti sela Brgudac.

U članstvo udruge dobrodošli su svi ljudi, oni koji žive u Brgudcu ili ga samo posjećuju. Ljudi koji su porijeklom iz Brgudca, a nažalost nemaju više nekretnine u selu. Svi zaljubljenici u Brgudac, Korita i Ćićariju koji su voljni pomoći radu udruge za dobrobit sela i boljeg života na Ćićariji.

U Udrugu Babucera dobrodošli su svi koji mogu i žele pomoći u radu Udruge da se u selu stvore bolji uvjeti za život, da se vrati život u selo. Da se selo što više obnovi ali da se istovremeno zaštiti i sačuva.