Udruga Babucera – Brgudac

Babucera - Udruga za zaštitu i revitalizaciju sela BrgudacUdruga Babucera djeluje na području sela Brgudac, Općine Lanišće i Istarske županije, a sukladno ciljevima djeluje na području održivog razvoja, zaštite okoliša te kulturne i povijesne baštine sela Brgudac i Ćićarije. Ciljevi Udruge usmjereni su na očuvanje, razvoj, zaštitu i revitalizaciju sela Brgudac.

Udruga će svojim radom pridonositi stvaranju boljih uvjeta za život i razvoj sela Brgudac samostalno i u suradnji sa državnim tijelima, lokalnom upravom i samoupravom te ostalim pravnim i fizičkim osobama koji doprinose ostvarenju ciljeva udruge.

Udruga Babucera otvorena je za sve prijatelje Brgudca, ali prvenstveno je osnovana da okupi stanovnike Brgudca u udrugu građana koji će zajednički odlučivati o budućnosti sela Brgudac. Udruga ima deset osnivača, mladih ljudi od kojih većina trajno živi u Brgudcu.

U članstvo udruge dobrodošli su svi ljudi, oni koji žive u Brgudcu ili ga samo posjećuju. Zaljubljenici u Brgudac, Korita, Ćićariju ili ljudi koji su porijeklom iz Brgudca, a nažalost nemaju više nekretnine u selu.

Dobrodošli su svi koji su voljni pomoći radu udruge. Cilj nam je da se u Brgudcu i na Ćićariji stvore bolji uvjeti za život, da se Brgudac što više obnovi ali da se istovremeno zaštiti i sačuva.

Cilj nam je aktivno surađivati sa lokalnom zajednicom, ostvariti suradnju i partnerstvo sa drugim udrugama i institucijama na raznim projektima i inicijativama.


Projekti i akcije


Revitalizacija Brgudca i Ćićarije

U Brgudac se zadnjih godina vratilo jako puno ljudi, više od 20 stanovnika živi u Brgudcu tijekom cijele godine, većina prijavljeni u Brgudcu. Ljeti se broj ljudi dvostruko poveća. Obnavljaju se kuće i krovovi, uređuju i obrađuju vrtovi. Ali i posjetitelja izletnika koji dolaze u Brgudac i na Ćićariju je znatno više.

Unazad četiri godine dolaskom više mladih ljudi u Brgudac pokrenula se i inicijativa za nekim društveno korisnim radom i brigom o zajedničkim objektima i infrastrukturi u selu. Nažalost postojeća Udruga za upravljanje zajedničkom imovinom sela Brgudac nije funkcionirala u skladu sa Zakonom o radu udruga te se vodstvo udruge nije brinulo o selu i članovima u skladu sa Statutom udruge.

To nas nije obeshrabrilo te smo samostalno kao Inicijativa građana za zaštitu i revitalizaciju sela Brgudac te u suradnji sa Općinom Lanišće i načelnicom Robertom Medica pokrenuli i odradili više volonterskih akcija i inicijativa kako za Brgudac tako i za Općinu Lanišće.

Inicijativa građana za zaštitu i revitalizaciju sela Brgudac proteklih četiri godine aktivno djeluje na planu razvoja sela Brgudac. Izdvajamo neke od glavnih postignuća:

 • Na prošlim lokalnim izborima 2017. godine u Brgudcu je organizirano predstavljanje kandidata za načelnika Općine Lanišće čime se pokazala inicijativa prema lokalnoj upravi za boljom komunikacijom i suradnjom.
 • Pokrenuli smo akciju prikupljanja sredstva za sanaciju vodospreme te aktivnim djelovanjem i uz pomoć Općine Lanišće uspjeli smo dobiti donaciju od Istarske županije u iznosu 67.000kn za sanaciju vodospreme.
 • U tijeku akcije prikupljanja sredstava pokrenula se inicijativa prema Istarskom vodovodu da se pokrene projekt izgradnje javnog vodovoda do Brgudca. Istarski vodovod je imao projekt izgradnje vodovoda iz 2007. koji se nije realizirao. Uspjeli smo pokrenuti projekt i Istarski vodovod trenutno radi na obnovi projekta i u tijeku je proces izrade projektne dokumentacije za dobivanje građevinske dozvole.

predizborni_skup_2017prostorni_plan_vodovod_brgudac

brgudac-kucica-skretanjebrgudac-kucica-skretanje-prije
 • Inicijativa građana Brgudca aktivno sudjeluje radom u zajednici uređenjem javnih površina u selu. U selu se redovito kosi trava i šikara, kosi se i održava groblje, sadi se cvijeće, postavljena je oglasna ploča u centru sela.
 • Brgudac ima svoju web stranicu www.brgudac.com
 • Uređena je autobusna stanica kućica na glavnoj cesti za Lanišće. Postavili smo novi znak, veliki putokaz na skretanju sa glavne ceste prema Brgudcu.


 • Inicijativa građana Brgudca istakla se i radom u zajednici te smo aktivno sudjelovali u obnovi i uređenju Osnovne škole u Lanišću gdje smo donirali i opremili školu sa dva klima uređaja te obojali i oslikali prostorije škole.
 • Uspjeli smo sa prijedlogom da se prilikom renoviranja crkve Sv. Blaža u Brgudcu uvede struja i rasvjeta u crkvi i po putu do groblja (nije bilo u planu). Postavljena je instalacija u prvoj fazi radova.
 • Dogovoreno je da trošak električne energije za crpke koje opskrbljuju selo sa vodom iz vodospreme snosi Općina Lanišće.

oslikavanje-skole-laniscedonacija-klima-skola-lanisce


 • Aktivno smo sudjelovali u EU projektu LIKE, Like Living on the Karst Edge Istarske županije, s Upravljačkim tijelom INTERREG VA programa prekogranične suradnje između Slovenije i Hrvatske
 • U suradnji sa Udrugom za upravljanje zajedničkom imovinom sela Slum osmislili smo i odradili studijsko putovanje za udrugu turističkih vodiča iz susjedne Primorsko-goranske Županije sa ciljem šire prezentacije turističkog potencijala sela na Ćićariji.